Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Ώ γλυκύ μου έαρ...

...γλυκύτατό μου τέκνο,που έδυ σου το κάλος...